Vertrouwen als basis voor uitstekend teamwork

Vele organisaties en bedrijven werken tegenwoordig in teamverband. De kans is daarom groot dat ook u deel van een team uitmaakt. Echter, de alomtegenwoordigheid van teamwerk betekend niet per se dat de teamleden op elkaar zijn afgestemd, en dat kan tot frustraties leiden. U wilt weten hoe uw team doelgerichter en beter te werk kan gaan?
Teamverband Teamverband
Uw team Uw team

Vele organisaties en bedrijven werken tegenwoordig in teamverband. De kans is daarom groot dat ook u deel van een team uitmaakt. Echter, de alomtegenwoordigheid van teamwerk betekend niet per se dat de teamleden op elkaar zijn afgestemd, en dat kan tot frustraties leiden. U wilt weten hoe uw team doelgerichter en beter te werk kan gaan? 

Dus beste lezer, u worstelt met frustraties en vraagt zich af wat de meest efficiënte manier van aanpak is? U bent niet de enige. Patrick Lencioni omschrijft vijf algemene frustraties binnen een teamverband waardoor een optimale samenwerking beperkt wordt. Daarom is het van uiterst belang dat deze frustraties aangepakt worden, en liefst zo vroeg mogelijk. 

Teamsamenwerking vereist een zekere mate van zelforganisatie opdat resultaten gezamenlijk gehaald worden. Flexibiliteit, leervermogen en samenspel van teamleden zijn van uiterst belang. Maar hoe kunt u deze elementen aanwakkeren in het team? 

Eerst en vooral stelt u zich de volgende vraag: is er vertrouwen tussen de teamleden? Durven u en uw (co-)medewerkers zich kwetsbaar opstellen en fouten maken? Zo niet, is optimaal teamwerk onmogelijk. Aan de hand van verschillende oefeningen kunt u het vertrouwen en zo ook de performance van uw team aansterken. Denk bijvoorbeeld aan een groepsgesprek waarbij elk teamlid zijn of haar sterkste en zwakste punt uit de doeken doet en anderen daarop laat reageren.

Vertrouwen vormt een stevige basis om verder op te bouwen. Het zorgt er namelijk voor dat teamleden hun mening makkelijker kunnen delen. De volgende trap is: conflicten. Discussies lijken op het eerste zicht negatief, maar kunnen net zeer constructief zijn. Ze stellen het team namelijk in staat om alle opinies te verzamelen en productief te vergaderen. Teammeetings waar conflict en discussie vermeden wordt, zijn dan ook vaak zeer onproductief.

Zonder deelname aan de discussie - dus ook de besluitvorming - is het bovendien onmogelijk om betrokkenheid van de medewerkers te verwachten. En laat betrokkenheid nu net het volgende element in Lencioni’s pyramide zijn. Wanneer teamleden het gevoel hebben dat ze van belang zijn voor de werking van het team en bijdrages kunnen leveren, voelen zij zich veel betrokkener. Onbetrokkenheid daarentegen leidt tot vage afspraken en slecht gedefinieerde doelstellingen. Dergelijke teams kampen met onduidelijkheid aan het einde van hun meetings qua taakverdeling.

Pas van zodra vertrouwen, conflicten en betrokkenheid aanwezig zijn, kunnen teamleden hun verantwoordelijkheid opnemen. Wanneer elk individuele lid zijn afspraak nakomt, haalt het hele team de gezamenlijk vooropgestelde doelen. Dit leidt dus tot een positieve teamprestatie waarbij de teamdoelstellingen gehaald worden. Het hele team zet zich in om de beoogde resultaten te behalen. En is dat niet de bedoeling van teamwork? Dat u uw resultaten behaald.

Lees meer over De kracht van gezonde Teams (Lencioni)

Lencioni Pyramide Lencioni Pyramide

Ik kwam tot de constatatie dat er een vrij groot verschil was tussen wat ik wenste te vertellen en wat gepercipieerd wordt of ontvangen is door de andere partij. De boodschappen komen [nu] sterker over naar de werknemers.

Hans de Jaeger, director Honda Motor Europe Logistics NV