Voor wie?

Zowel de groepsdynamiek als de onderlinge werkrelaties tussen teamleden moeten geoptimaliseerd worden. Conflicten (al dan niet uitgesproken) en onaangename discussies leveren spanningen op die nefast zijn voor jullie teamwerking. Een mentaliteitsverandering of intensieve begeleiding zijn ideaal om resultaat in de toekomst te garanderen.
 

Wat bereikt u?

De sterktes en zwaktes van het team en elk individueel teamlid bepalen de eigenheid van de groepsdynamiek. Met duurzame communicatie komen jullie tot een hoger teambewustzijn en meer onderling vertrouwen.

 • Zo bouwen jullie gezonde verhoudingen binnen jullie team op. Noem het een authentieke open feedback-cultuur
 • Onnodige conflicten kunnen jullie vermijden
 • Doelgerichte discussies ervaren jullie als verrijkend
 • Elk teamlid voelt zich voortaan even betrokken bij de teamwerking en de  objectieven van het team en het bedrijf.
   

Onze aanpak

Door een combinatie van intensieve individuele en gezamenlijke begeleiding, ontdekken jullie de unieke persoonlijkheid van jullie team, en graven jullie dieper in jullie individuele eigenheid. Op basis van een persoonlijkheidsanalyse ontdekken jullie samen met onze gecertificeerde Insights teamcoach ieders  communicatiestijl.

Tijdens de workshop kiezen jullie een eigen casus om rond te werken. Hierin passen jullie de inzichten uit de teamcoaching toe op een persoonlijke praktijksituatie. Zo wordt de geoptimaliseerde groepsdynamiek verder verankerd.

Dit traject bestaat uit:

 • 1 dag teamcoaching (kick-off)
 • 1 sessie individuele coaching/deelnemer
 • workshop teamcoaching rond thema naar keuze (bv. time management, change management, stress management, conflicthantering, feedback, beslissingen nemen,…)
   

Feel (Y)Our Impact

Alle teamleden gaan samen op zoek naar hoe zij als team met meer plezier, efficiënter en doelgericht kunnen samenwerken. Tijdens deze reis scherpen jullie de talenten van individuele teamleden aan en spelen jullie de eigenheid van jullie team uit. Met meer betrokkenheid en bijgevolg meer engagement voor de genomen beslissingen, bouwen jullie het onderlinge vertrouwen verder op. Het imago van het team krijgt een boost. Met impactvolle communicatie brengen jullie evenwicht in het team. Daardoor kunnen jullie onderling én cross-functioneel beter en performanter samenwerken. Dat opent deuren naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven.
 

Assessment tools

1. Lencioni
Het Lencioni model baseert zich op vertrouwen tussen de teamleden. Individuele profielen worden in kaart gebracht, waarna er gekeken wordt naar hoe deze verschillende persoonlijkheden toch kunnen samen werken in een team. Op die manier werkt het Lencioni model toe naar een vorm van zelforganisatie opdat resultaten gezamenlijk gehaald worden. Flexibiliteit, leervermogen en samenspel van teamleden zijn van uiterst belang. Lees meer over Lencioni. 

2. Insights
Een Insights practitioner gaat tot de kern van elke zakelijke uitdaging. Gebruikmakend van de krachten die reeds aanwezig zijn, worden de principes van Insights Discovery geïntegreerd in uw bedrijf of organisatie. Kortom, een Insights practitioner wijst u de weg naar succes. Lees meer over Insights.

3. MindSonar
De MindSonar techniek brengt verschillende denkstijlen in kaart. Er wordt een analyse gemaakt van hoe denkpatronen tot een probleem kunnen leiden. Vervolgens wordt het denkpatroon efficiënt gewijzigd. Lees meer over MindSonar.

Ik ben aangenaam verrast door de persoonlijke aanpak. Tijdens de lessen wordt gewerkt met eigen cases. Je kan problemen waar mee je in het dagdagelijkse leven te maken hebt aanbrengen, en daar wordt concreet op geoefend. Er wordt advies op maat gegeven. Er wordt heel flexibel les gegeven.

dr. An Van Den Bulcke, Senior Business Developer Universiteit Gent

In dit traject komen volgende onderdelen aan bod

Teamcoaching

Elk team is uniek. Maak van jullie eigenheid jullie grootste sterkte. Met teamcoaching gaan jullie zowel individueel als in team op zoek naar jullie persoonlijke en gezamenlijke talenten en werkpunten. Een evenwichtig team levert de beste resultaten.

Volgende opleidingen behoren tot dit traject

Aan de slag met uw persoonlijk Insights profiel

Wat doe je met assessments?

Van Stress naar Balans

“Balans tussen werk en thuis, thuis en ontspanning, ontspanning en sociaal leven,.. .. Stress!! ”

Masterclass Communication & Leadership

Hoe u communiceert met uw medewerkers kan de productiviteit van uw team of bedrijf maken of kraken. Ook bij uw klanten heeft uw communicatiestijl een…