Coaches

Managing director, trainer, coach
Dictie- en stemcoach
Leiderschaps-, communicatie- en teamcoach
Soft skills trainer, Leiderschaps- en loopbaancoach, expert in Live Online
Jo Dumon

Managing director, trainer, coach

Johanna Dumon is de stuwende kracht achter In Balance. Jo heeft ruim 20 jaar ervaring met het individueel begeleiden van mensen. Als personal coach coacht zij de mens achter de leider, de politicus, de leerkracht, de advocaat,... Haar opleiding als logopediste en stemcoach, enorme knowhow en internationale opleiding als trainer in neuro linguïstisch programmeren (NLP) zorgen voor een heel specifieke aanpak van communicatief leiderschap. Ze volgde verschillende internationale trainingen onder andere Michael Morgan, Coblenzer, Sven Smith en Pahn. De uitgebalanceerde aanpak van mentale, communicatieve en spreektechnische vaardigheden is een unieke aanpak van Johanna Dumon.

Recent volgde Jo een diepgaande opleiding tot wandelcoach. Een enorme uitbreiding van haar coachingtools!

Haar grootste passie is mensen laten groeien door ze in beweging te brengen. Bewegen is niet noodzakelijk fysisch bewegen. Mensen triggeren om ze te laten durven kijken naar zichzelf, te durven reflecteren, om zo te durven ontdekken wie ze zijn. Deze missie zit in haar genen, opvoeding en opleiding die ze volgde en nog steeds in ontwikkeling is. Ze durft zich te onderscheiden van andere trainers, instituten en bedrijven omwille van haar uitermate bezorgdheid voor de mens in ontwikkeling. 

Johanna is personal coach voor individuen, groepen en teams. Deze verschillende benaderingen zorgen voor complementaire kennis en ervaringen.

Liesbeth is binnen het team van In Balance de personal coach voor uw stem, in al zijn facetten! Als enthousiaste en zeer bekwame stemcoach leert ze u stijlvol spreken. 

Ze behaalde haar diploma logopedie aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen in 2011. Datzelfde jaar behaalde ze ook haar postgraduaat in stemstoornissen.

Als logopediste/stemcoach heeft ze ervaring met professionele stemgebruikers, semi-professionele stemgebruikers en amateurs. Ze fungeert bij verscheidene theaterverenigingen als stem- en zangcoach. Verder geeft ze les in muziekscholen en volgt ze zelf naschools kunstonderwijs: toneel, woord en zang. Tijdens haar zangopleiding heeft ze les gekregen van gerenommeerde zangers en volgde ze een privé muziekopleiding op Jazzstudio in Antwerpen. Liesbeth participeerde als jongvolwassene aan de zomercursussen in Laine Theatre Arts in Surry, Epson waar ze proefde van musical op West End.

Martine De Prijcker

Leiderschaps-, communicatie- en teamcoach

Als personal coach  richt Martine zich op leiderschaps-, communicatie- en teamcoaching bij In Balance. Het is de missie van Martine om mensen te doen groeien met het oog op hun persoonlijke welzijn en het welslagen van hun ondernemings-of levensproject. Als gecertificeerd Insights-expert, helpt zij anderzijds teams om hechter samen te werken.

Martine gelooft sterk in de kracht van het einddoel. Wat u wilt bereiken, vormt dus de basis van uw proces van persoonlijke ontplooiing. De obstakels op uw weg, zowel persoonlijke als die in uw omgeving, belemmeren uw persoonlijke groei. In haar coachings helpt Martine u met haar warme en open aanpak uw vooropgestelde doel te bereiken.

Naast openheid en warmte, coacht Martine met vertrouwen, respect en een positieve ingesteldheid. Ze onderscheidt zich door haar warme, mens- en resultaatgerichte coachingsstijl en persoonlijkheid. Haar sterke empathie maakt van Martine een topcoach.

Het uithangbord van Martines kwalitatieve, efficiënte en klantgerichte aanpak? Haar klanten, uiteraard. Eén voor één definieerden en realiseerden zij hun einddoel.

Martine helpt u om uw potentieel te onthullen én waar te maken.

Ilse Bal, Leiderschaps- en loopbaancoach, expert in Live Online

Soft skills trainer, Leiderschaps- en loopbaancoach, expert in Live Online

Ilse Bal is als personal coach werkzaam bij In Balance : zij is de persoon voor de VDAB Loopbaancoaching, Development Coaching en is ook Communicatietrainer.

Haar opleidingen als ICF coach en NLP trainer en jarenlange ervaring als communicatie-expert staan garant voor een warme, professionele aanpak.

Haar overtuiging? Mensen die plezier hebben in hun werk, zijn geëngageerde medewerkers. Daarom gaat ze als Loopbaancoach samen met haar klanten op zoek naar hun talenten en mogelijkheden. Ze begeleidt hen naar een zinvolle baan, een job waarin ze in balans zijn met zichzelf en hun omgeving en kunnen groeien.

Daarnaast coacht ze ook mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Heeft u het gevoel dat u meer potentieel bezit dan wat anderen in u zien? Of dat u uzelf kleiner maakt dan u eigenlijk bent? Wilt u graag het maximale uit uzelf halen? Dat is precies waar Development Coaching om draait. Ilse haalt het beste in haar klanten naar boven door hen hun authentieke zelf te laten ontdekken en ontwikkelen. Als Development Coach daagt ze haar klanten op een confronterende en veilige manier uit om een shift te maken in hun manier van denken. Ze leert hen de leiding te nemen over hun leven en het maximale uit zichzelf te halen. Dergelijk coachingtraject is een echte ontdekkingstocht waarbij u leert de illusies over uzelf en beperkende overtuigingen die u van u doel weghouden te herkennen en los te laten.

Als Development Coach begeleidt ze eveneens jongeren naar een zinvolle studiekeuze en leert ze hen hoe ze sneller, beter en leuker leren. Dat doet ze door hen efficiënte leerstrategieën aan te reiken. Mindmappen is één van de tools die ze gebruikt om het leereffect te vergroten.

Het is een training waarbij je in het zijn van een persoon gaat kijken en je afvraagt "Hoe communiceert mijn gesprekspartner, en hoe kan ik mij daarin gaan aanpassen?"

Naam, functie