In company

Voor wie?

Willen jullie als team nog beter samenwerken? Of conflicten samen productiever aanpakken? Of willen jullie ontdekken hoe jullie een efficiënt, zelfsturend team kunnen zijn? Dan is onze bronzen formule in teamcommunicatie dé coaching die jullie team zoekt.
 

Wat bereikt u?

Door een beter begrip van de verschillende persoonlijkheden en communicatiestijlen binnen het team, versterkt de vertrouwensband.

  • Jullie maken samen ruimte voor open communicatie en eerlijkheid.
  • Zo vermijden jullie conflicten en ervaren jullie doelgerichte en creatieve discussies als verrijkend.
  • Jullie scherpen in team jullie persoonlijke sterktes aan, en ontdekken hoe jullie op een evenwichte manier aan jullie werkpunten kunnen werken.
  • Jullie werken met meer plezier en resultaatsgerichter samen.
     

Onze aanpak

Tijdens een volledige teamcoaching dag, ontdekken jullie zelf hoe jullie individuele persoonlijkheden de eigenheid van het team bepaalt. Samen leggen jullie de verborgen talenten van alle teamleden bloot, en leren jullie hoe jullie die in teamverband kunnen aanscherpen. Met duurzame communicatie achterhalen  jullie hoe jullie eenwicht binnen het team kunnen brengen.

Dit traject bestaat uit:

  • 1 dag algemene teamcoaching (kick-off)
     

Feel (Y)Our Impact

Niet enkel vergroot het vertrouwen in jullie team, ook het zelfvertrouwen van ieder teamlid krijgt een boost. Jullie werken performanter, met een heldere visie en missie. Of jullie nu een zelfsturend of gemanaged team zijn, elke teamlid voelt zich betrokken en geëngageerd. Onnodige conflicten zijn verleden tijd, en een efficiënte, verrijkende uitwisseling van ideeën versterken jullie resultaten.

Wees performanter met Teamcommunicatie Brons.

 

Assessment tools

1. Lencioni
Het Lencioni model baseert zich op vertrouwen tussen de teamleden. Individuele profielen worden in kaart gebracht, waarna er gekeken wordt naar hoe deze verschillende persoonlijkheden toch kunnen samen werken in een team. Op die manier werkt het Lencioni model toe naar een vorm van zelforganisatie opdat resultaten gezamenlijk gehaald worden. Flexibiliteit, leervermogen en samenspel van teamleden zijn van uiterst belang. Lees meer over Lencioni. 

2. Insights
Een Insights practitioner gaat tot de kern van elke zakelijke uitdaging. Gebruikmakend van de krachten die reeds aanwezig zijn, worden de principes van Insights Discovery geïntegreerd in uw bedrijf of organisatie. Kortom, een Insights practitioner wijst u de weg naar succes. Lees meer over Insights.

3. MindSonar
De MindSonar techniek brengt verschillende denkstijlen in kaart. Er wordt een analyse gemaakt van hoe denkpatronen tot een probleem kunnen leiden. Vervolgens wordt het denkpatroon efficiënt gewijzigd. Lees meer over MindSonar.

In dit traject komen volgende onderdelen aan bod

Teamcoaching

Elk team is uniek. Maak van jullie eigenheid jullie grootste sterkte. Met teamcoaching gaan jullie zowel individueel als in team op zoek naar jullie persoonlijke en gezamenlijke talenten en werkpunten. Een evenwichtig team levert de beste resultaten.

Volgende opleidingen behoren tot dit traject

Aan de slag met uw persoonlijk Insights profiel

Wat doe je met assessments?

Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen [door de masterclass Leadership & Communication], maar het was heel intens.

Sabine Sypré, zaakvoerder Hoogbloeier