Waarom inspireren sommige leiders en anderen niet?

Spreken is niet iets wat we zomaar doen. Spreken heeft altijd een doel. Zo probeert de spreker het publiek te overtuigen, te informeren of te motiveren. Het is belangrijk om dat doel van te voren te bepalen, en voor ogen te houden, in de aanloop naar en tijdens het moment van spreken.

Een boodschap kan op verschillende manieren gebracht worden. Zo kan het bijvoorbeeld in een presentatie of verhaalvorm gegoten worden. Verder kun je als spreker inzetten op handgebaren en andere lichaamstaal, bepaalde klemtonen leggen en pauzes laten. Je boodschap mag eender wat zijn, het draait vooral om jou als spreker voor de luisteraar.

De cirkel van Simon Sinek De cirkel van Simon Sinek

Een handig schema om de gelaagdheid van onze coaching te visualiseren is onderstaande cirkel van Simon Sinek.

De kern van het spreken is de ‘why’ ofwel ‘waarom’. Waarom wil jij spreken? Wat is jouw persoonlijk verlangen? Wat wil je ermee bekomen? Spreken kan tot doel hebben te informeren, te debatteren, te leren, te motiveren, te verkopen of te inspireren.

Vervolgens heb je de ‘how’ of ‘hoe’. Hoe wil je die ‘waarom’ brengen? Geef je een presentatie, een lezing of doe je een 1 op 1 gesprek? Gebeurt het in een vergaderzaal, op een podium, online of voor de camera? Dat zijn allemaal zaken die invloed hebben op de ‘hoe’ en op de manier waarop jij best je boodschap kunt brengen.

Tot slot, de ‘what’ of ‘wat’. Wat is je boodschap nu eigenlijk zelf? Wat is inspireren? En hoe kan jij jouw specifieke boodschap inspirerend brengen? Als spreker mag je nog zo’n intrigerende boodschap of sterke analyse te delen hebben. Om het hart van de luisteraar echt te winnen, zul je vooral inspirerend moeten spreken.

Zeker voor leidinggevenden is inspirerend communiceren van cruciaal belang. Enkel door te inspireren, kun je écht leiden.

Het gaat erom dat je mensen emotioneel bereikt. En dat doe je door ze te betrekken bij de boodschap. Alleen zo creëer je een verbinding met je publiek of medewerkers. Hoe komt het bijvoorbeeld dat sommige leidinggevenden een transformerende impact hebben en anderen niet?

Inspiratie creëert namelijk een innerlijke verandering bij mensen. Het raakt de emotie, de ratio en zelfs het waardepalet van een mens. Inspireren gaat over communicatie, en leiders die impact willen maken, maken zich het transformerende effect van inspireren eigen.

[Ik ervaar enkel nog gezonde spreekstress.] Ik moet mij nog de technieken vertrouwd maken, maar het proces is in werking gesteld en ik ben ervan overtuigd dat ik binnen dit en een korte tijd grote vooruitgang zal boeken.

Patrick Scheerlinck, zaakvoerder PSP Communications