Cognitief kader - NLP

NLP is een belangrijk cognitief kader van waaruit de leiderschapscoaching gebeurt.

Met NLP verhoog je de kwaliteit van uw leven: zowel op privé vlak als professioneel. Daarom is NLP de beste investering die u ooit in je leven kunt doen.
Door NLP vind je je eigen balans terug. Je leert bewustere keuzes te maken. Bovendien helpt de training jou om de juiste beslissingen te nemen.

NLP is de afkorting van Neurolinguïstisch programmeren. De grondleggers ervan, John Grindler en Richard Bandler, onderzochten de werking van de hersenen van experten. Ze probeerden die werking schematisch voor te stellen, zodat ze als ‘modellen’ konden worden gebruikt voor anderen. Met die modellen gingen ze ervan uit dat u anderen kunt ‘coachen’ om dezelfde of gelijkaardige successen te behalen.

Hoe werkt NLP precies?

NLP is een interactie tussen 3 zaken:

• De menselijke capaciteiten in model brengen. Die vaardigheden als het ware kopiëren, met behulp van psychologische technieken.
• De persoonlijke beleving analyseren en het vastleggen van patronen.
• Communicatietechnieken waarin u leert om duidelijker te communiceren.

Het doel van NLP is om de vaardigheden van een expert te ‘boetseren’, zodat ook anderen kunnen leren hoe ze dezelfde doelen kunnen bereiken. NLP heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld die onze onbewuste gedachten, emoties en handelingen beïnvloedt.

Bewuste keuzes

NLP is een methode waarmee je je manier van communiceren bewust kunt bijsturen om je doelen te bereiken. Je leert je eigen communicatiegewoonten en die van anderen vanop afstand te bekijken en leert detecteren waar de communicatie de mist ingaat. We geven je tools om deze misstappen te voorkomen en trefzeker te communiceren.

Tout court: je houdt jezelf in balans door bewuste keuzes te maken!

Neurologisch

NLP neemt de neurologische processen onder de loep die bepalen waarom we communiceren zoals we communiceren. Al onze communicatie is logischerwijze terug te voeren op de manier waarop we communicatiepatronen ontwikkelen in ons brein. Door oude patronen te doorbreken, groei je stapsgewijs naar een effectieve communicatie toe! Je houdt je bovendien je eigen gedrag en emoties in de hand: je laat je niet langer opslorpen door ongewenste gedachten en gevoelens!

Succes

NLP-training is een investering voor en in het leven. Onze opleiding NLP resulteert in een nuchtere kijk op menselijke interacties, die cruciaal is om successen te behalen. NLP coaching is daarom voor iedereen een eye-opener! We zijn zelfs zo zeker van ons stuk dat we bij deze een 'niet-tevreden-geld-terug' principe hanteren !

Meer weten?

Contacteer ons dan zeker voor extra informatie. Ook voor persoonlijk advies kunt u altijd bij ons terecht.

Of neem een kijkje in de NLP-literatuurlijst