Individuele stemtraining

Voor wie?

  • als u vindt dat u een onaangenaam stemgeluid heeft.
  • als uw sprekersberoep zware eisen aan uw stem stelt en die zwaar belast.
  • als uw stem geen draagkracht heeft.
  • alsuw stem snel vermoeid is.
  • als u vaak een hees stemgeluid heeft, u spanning voelt ter hoogte van de keel tijdens of na het spreken, u op een comfortabele manier wil kunnen spreken (zonder te moeten roepen).

Als u zich in één van bovenstaande stellingen herkent, kan individuele stemtraining u helpen. Het is niet zo dat alle klachten op u van toepassing moeten zijn om baat te hebben bij stemtherapie!

Stappenplan

  1. Uw eigen stemgebruik wordt geanalyseerd.
  2. Op basis van uw probleem wordt een specifieke werkwijze opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van één gespecialiseerde stemmethode, of van een combinatie van verschillende methoden. Voorbeelden van gespecialiseerde stemtechnieken die toegepast worden zijn die van Coblenzer, Svend Smith, Pahn... Aan de hand van stemoefeningen leert u uw stem op een nieuwe manier gebruiken.
  3. U integreert de nieuw aangeleerde stemtechnieken in presentaties, acteren, zingen… U generaliseert het geleerde naar situaties buiten de therapieruimte, naar alledaagse contexten.

Deze individuele stemtraining wordt zo nodig gecombineerd met een dictietraining individueel of in groep