Missie en Visie

In Balance

Wij zijn een uniek coachingbedrijf dat zich richt op het optimaliseren van mondelinge vaardigheden van leidinggevenden, professionals, politici en iedereen die meer impact wil creëren met zijn verbale communicatie.  

Als enige in België benaderen we verbale communicatie vanuit een holistische benadering. Dit betekent dat we niet alleen stem, dictie en presentatievaardigheden technisch benaderen, maar dat we het hele mentale functioneren onder de loep nemen. 

Uit ervaring weten we dat de totaalaanpak - zijnde mentale training, spreektechnische training en presentatietraining- tot succesvolle resultaten leidt. Uiteraard wordt de mens met zijn persoonlijke balans en authenticiteit hier niet uit het oog verloren.

Missie

Bestaansreden van In Balance:

Vanuit evenwicht en bewustzijn streven we naar groei in efficiënte en doelgerichte mondelinge communicatie voor hoogopgeleiden, leidinggevenden en ondernemingen. Dit doen we via een aanbod van praktijkgerichte persoonlijke coaching en/of groepscoaching. Het doel is individuele ontwikkeling en groei van de organisatie.

Effectieve communicatie resulteert in communiceren met impact. In Balance focust zich hierbij op het coachen van 3 deelaspecten:

  • stem en spreekvaardigheden
  • communicatieve kwaliteiten
  • het ontwikkelen van authentiek en persoonlijk leiderschap

Communiceren heeft pas zin als er nadien wordt overgegaan tot actie. Als jouw communicatie leidt tot groei of verandering.

Specifiek voor In Balance

Helemaal uniek door en voor In Balance gecreëerd, is de geïntegreerde aanpak in functie van mondelinge communicatie: TOTAL Mental Speech Coaching® (TMSC).

Een combinatie van mentale training gericht op zelfcoaching en de technieken om je communicatie en technisch spreken te verbeteren. Net die combinatie tussen mentale training en spreektechnische training zorgt ervoor dat er in je communicatie een uitstraling van evenwicht is tussen wie je bent, wat je zegt en wat je doet. De TMSC zal ervoor zorgen dat je communiceert vanuit een evenwicht waardoor jouw boodschappen effectief voor veranderingen zullen leiden.

Visie

In Balance staat garant voor evenwicht, leiderschap en communicatie. Wij coachen de mens in de ondernemer, de manager of de leidinggevende. Elke persoon met zijn eigen specifieke uitstraling en communicatiestijl.

Zorgen voor evenwichtig functioneren en communiceren is de basis tot succes in je eigen leven en organisatie. Vanuit “balance”, een authentiek leiderschap ontwikkelen vinden wij belangrijk. Mensen laten ontwikkelen en groeien, daar gaan we voor!

Hierin neemt de mondelinge communicatie een belangrijke plaats in. Hoe spreek je, de invloed van je intonatie en hoe gebruik je de juiste stijl en taalkenmerken in je boodschap? Wij coachen je om vanuit een persoonlijk evenwicht op een authentieke manier met je stem, je intonatie en je inhoud te spelen. “Balance” tussen je rationele en je gevoelsleven, je bewuste en je onbewuste, tussen wie je bent en wat je uitstraalt is de kern achter de werking van In Balance. Dit weerspiegelt zich zowel in de vorm als in de inhoud van jouw communicatie. Die communicatie is enorm belangrijk is om het maximum te halen uit je persoonlijk en professioneel leven.