In Company Leadership traject

Bewust leiden vanuit mijn waarden

1. Doelstellingen

Op het einde van dit gepersonaliseerd opleidings-en coachingtraject zal u als deelnemer over praktische tools, tips en technieken beschikken die noodzakelijk zijn

  • Om inzicht te hebben in uw eigen sterkten en ontwikkelingspunten
  • Om uw eigen emoties te beheersen
  • Om inzicht te hebben in de behoeften, wensen, gevoeligheden van de ander
  • Om uw communicatiestijl aan te passen in functie van de communicatie- en werkvoorkeuren van de andere
  • Om zelf veranderingen te kunnen initiëren en anderen te begeleiden doorheen een veranderingsproces
  • Om intrapersoonlijke en interpersoonlijke conflicten op een performante manier aan te pakken
  • Om het potentieel van anderen ten volle te ontwikkelen

2. Inhoud

Dit traject start met een individuele intake-sessie (1 uur).

In deze intake gaan we grondig onderzoeken welke uw reeds verworven competenties zijn en welke uw ontwikkelingspunten zijn.

Op basis van deze diepe screening werken we een individueel leadership-traject, in samenspraak met u, de deelnemer. Het leadership-traject bestaat dan uit een op-maat-uitgewerkte combinatie van collectieve thema-opleidingsdagen en van individuele coachingsessies.  Tijdens de individuele coachingsessies werken we concreet verder op het persoonlijk actieplan dat u geformuleerd heeft op het einde van elke gevolgde collectieve module. Afhankelijk van persoon tot persoon kan het aantal coachingsessies variëren.

 Voorziene collectieve thema-modules:

2.1. Self Leadership
Men zegt wel eens dat zelfkennis het begin is van alle wijsheid. Hier zit wel een grote waarheid in. In deze module zoomen we dieper in op de sterkten en ontwikkelingspunten van elkeen, op vlak van communicatie en werkorganisatie alsook op vlak van stress- & timemanagement. We reiken ook heel concrete tools aan om een grotere zelfbeheersing en –controle te bekomen.

2.2. Act with Impact
U bent gestart anderen te ontmoeten in hun ervaringen en belevingen en u heeft hoogstwaarschijnlijk vaak  « een goede feeling » met anderen. U ervaart hoogstwaarschijnlijk ook soms blokkages in uw interacties met anderen. De opleidingsmodule « Act with Impact » zal u kunnen helpen een grotere gedragsflexibiliteit te ontwikkelen om zodoende nog meer impact te hebben in uw professionele maar ook privérelaties.

2.3. Change management
Verandering is de enige constante. En toch blijken zovelen onder ons het moeilijk te hebben met verandering. In deze module gaat u ontdekken hoe dat komt. U gaat er ook zelf aan den lijve ondervinden hoe belangrijk de emoties zijn doorheen een veranderingsproces. We gaan stilstaan bij de verschillende fasen van een veranderingsproces en wat u en uw collega’s of medewerkers kan helpen om mee doorheen die verandering te gaan. U gaat ook aanvoelen dat uw eigen attitude en gedrag een motiverende drijfkracht kunnen zijn voor de anderen. Leer in deze module hoe uzelf de verandering kan zijn die u rondom u wenst te creëren…

2.4. Conflict Management
Vanaf wanneer spreekt u van een conflict ? Het woord conflict heeft voor velen een negatieve connotatie. We gaan u in deze module uw natuurlijke benaderingsstijl doen ontdekken ten aanzien van conflicten en nagaan of dit ook altijd wel de meest aangewezen is. Na deze module zal u in staat zijn bewust te kiezen voor een bepaalde attitude en benaderingsstijl ten aanzien van een conflict en zal u ook in staat zijn deze effectief te implementeren.

2.5. Coaching as competence
Mensen doen groeien vanuit coachend leiderschap … hoe werkt dit dan? En wanneer precies moet u coachen en wanneer moet u heel concreet aansturen ? Waarom is coaching vaak zoveel krachtiger en impactvoller ? En hoe pakt u dit dan concreet aan? Aan de hand van heel concrete cases uit uw dagdagelijkse praktijk gaat u de antwoorden ontdekken en in staat zijn anderen te coachen. 

Contacteer In Balance

Persoonlijke informatie
Bedrijfsinformatie