Test communicatieve vaardigheden

Test aan de hand van enkele eenvoudige vragen uw communicatieve vaardigheden. U ontdekt zelf uw sterktes en zwakten. Wilt u uw aandachtspunten bijwerken?

U kunt uzelf een score geven van 0 tot 10
waarbij: 0 = helemaal niet; 10 = geen enkel probleem

 1. ik ben, spreek, gedraag me vlot in gekende situaties one to one
 2. ik ben, spreek, gedraag me vlot in gekende situaties in een kleine groep
 3. ik ben, spreek, gedraag me vlot in gekende situaties in een grote groep
 4. ik ben, spreek, gedraag me vlot in ongekende situaties one to one
 5. ik ben, spreek, gedraag me vlot in ongekende situaties in een kleine groep
 6. ik ben, spreek, gedraag me vlot in ongekende situaties in een grote groep
 7. ik durf zelf het woord nemen, me tonen in een kleine vergadergroep
 8. ik durf zelf het woord nemen, me tonen in een grote vergadergroep (vb aula)
 9. ik kan vlot onvoorbereid spreken voor een kleine groep
 10. ik kan vlot onvoorbereid spreken voor een grote groep
 11. ik kan vlot voorbereid spreken voor een kleine groep
 12. ik kan vlot voorbereid spreken voor een grote groep
 13. ik kan om het even welk publiek meer dan een uur boeien
 14. ik kaneen gekend publiek meer dan een uur boeien
 15. ik laat me niet van de kaart brengen door vervelende vragen
 16. ik behoud structuur en overzichtelijkheid in al mijn interventies, boodschappen, presentaties
 17. mijn spreekangst is zelden of nooit aanwezig
 18. mijn stressniveau beînvloedt mijn prestatie niet
 19. ik kan mijn stress ombuigen tot kracht
 20. ik kan weerstanden vanuit degroep ombuigen tot interessante gespreksonderwerpen