Communicatieadvies

Voor wie?

 • U wordt vaak foutief begrepen
 • U heeft het gevoel dat u onvoldoende impact heeft op anderen
 • U komt heel wat tegenslagen na elkaar tegen
 • Of u ontmoet vaak de foutieve mensen

Wat doen wij voor u?
 

 • Tijdens het eerste gesprek observeert de coach de gedragspatronen, de communicatiestijl, de waarden en overtuigingen die het huidige functioneren bepalen.
 • We bespreken en brengen de voorgeschiedenis in kaart. We maken een verslag van de belangrijke factoren uit de voorgeschiedenis die nu nog een invloed uitoefenen op het functioneren.
 • We maken een audio- en video-opname
 • Vervolgens maakt de coach een uitgebreide analyse van de opnames (met de fouten, beperkingen en verbeterpunten). Hiervan krijgt u een uitgebreid verslag.
 • Die analyse bespreken we samen met het implementatieplan tijdens de twee volgende sessies. U krijgt ook concreet bruikbare tips.

Praktisch voor u?

 • U contacteert ons telefonisch of per mail en we plannen een afspraak voor een eerste gesprek in. Twijfelt u nog over het te volgen traject? Vraag dan gerust een vrijblijvend intakegesprek.
 • Op het einde van het eerste gesprek overlopen we het verdere verloop. We leggen ook de afspraken voor de volgende twee sessies vast.

Subsidiëring

Voor advies is subsidiëring via de KMO-portefeuille mogelijk, als u aan de voorwaarden voldoet.